Antalya Logar Açma

Hemen Arayın: 0 507 350 56 46

Logar, binalar içerisinde atılan atıkların toplandığı alandır. Bu alan bir nevi yer altı deposu görevi görmektedir. Logarların tıkanması genel olarak bilinçsiz kullanım yüzünden oluşmaktadır. Logar içerisinde biriken atıkların, direkt olarak çıkması gerekir. Bu tarz atıklar için, mutlaka logar açma işleminin uygulanması gerekmektedir.

Antalya Kanalizasyon Vİdanjör

Belirli durumlarda kanalizasyon sistemine bağlı olarak çalışmaz. Kimi zaman bu atıklar fosseptik kuyusunda toplanmaktadır. Fosseptik kuyuları, bina yapılarının hemen yan tarafında yer almaktadır. Bu yerler, kanalizasyon görevi görmek üzere tasarlanır. İçerisine binadan çıkan bütün gider atıkları dökülür. Ancak kanalizasyon altyapısı içerisinde, en önemli rolü oynayan etmenlerden biri logardır.

Özellikle tuvalet içerisine atılan belirli maddeler bu duruma sebep olur. Ped, erimeyen tuvalet kâğıdı, mendil, plastik ve benzeri sert atıklar tuvalet giderlerini, aynı zamanda da logarı tıkar.

Moloz, çimento veya toprak parçaları da logar içerisinde zamanla katı hale gelen malzemeler arasındadır. Bazı durumlarda aşınma veya yıpranma yüzünden logarlar çökmektedir. Logar çökmesinin en büyük sebebi, düzenli bakım yapılmamasıdır.

Logar tıkanıklıkları genel olarak çevreyi ve kişileri büyük bir oranda rahatsız eder. İleri tıkanıklık durumlarında logar içerisinde biriken pis su evin veya binanın herhangi bir yerinde patlar.

Bu patlama sonucunda kişilerin yaşam alanına su basar. Özellikle bu pis su basması hem kötü bir kokuya hem de insan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Ayrıca ileri durumlarda, patlamalar meydana gelir.

Kanalizasyon içerisinde, atıklardan kaynaklı yoğun bir metan gazı oluşmaktadır. İleri tıkanıklıklarda metan gazı yüzünden kişiler zehirlenir. Su basması gibi durumlarda kişilerin malları yüksek bir oranda zarar görür. Böyle bir problem yaşaması durumunda, mutlaka bu işte uzman bir firma tarafından destek alması gerekmektedir.

Logar Tıkanıklığına Ne Sebep Olur?

Logar açma işlemi son derece zahmetli ve önemli bir iştir. Logarlar binaların, sitelerin ve özel yapıların atıklarının biriktiği bir depo alanıdır. Bu alanı kuyu olarak da tabir edersiniz. Kanalizasyon yapısına logar son derece benzemektedir. Ancak logar yapıları, kanalizasyon yapılarından tamamen farklıdır. Kanalizasyonlar tamamen belediyeye bağlıdır. Ancak özel mülklerdeki logar ve kanalizasyon yapıları kişilere aittir. Logar tıkanması son derece ciddi bir durumdur.

Logar Tıkanıklığı Açma İşlemi Nasıl Uygulanır?

Genel olarak bir logarın tıkanmasının en büyük sebebi, sert bir cismin logar borusu içerisinde kalması ve dışarıya çıkmamasıdır. Bununla beraber logar içerisine giren yabancı cisimler, tamamen bina içerisinde yaşayan kişilerden kaynaklı oluşur. Tuvalet veya lavabo içerisine atılan atık maddeler, logar borularında tıkanıklığa neden olur. Genel olarak birçok kişi eridiğine inanır, ancak bu tamamen halk arasında bilinen bir yanlıştır.

Genel olarak bir logarın tıkanmasının en büyük sebebi, sert bir cismin logar borusu içerisinde kalması ve dışarıya çıkmamasıdır. Bununla beraber logar içerisine giren yabancı cisimler, tamamen bina içerisinde yaşayan kişilerden kaynaklı oluşur. Tuvalet veya lavabo içerisine atılan atık maddeler, logar borularında tıkanıklığa neden olur. Genel olarak birçok kişi eridiğine inanır, ancak bu tamamen halk arasında bilinen bir yanlıştır.

Logarın Yeri Belli Olmadığında Ne Yapılması Gerekmektedir?

Logar Açma İşlemlerinde Hangi Tekniklerin Uygulanması Gerekmektedir?
Logar açma işlemleri genel olarak pis su borularında oluşan veya kanalizasyon içerisinde oluşan tıkanıklığa, benzer bir tıkanıklık türüdür. Kanalizasyonların tıkanması, fosseptik kuyularının tıkanması veya pis su borularının tıkanması gibi logar tıkanıklığı da olabilmektedir. Bu gibi durumların olması halinde kişilerin mutlaka logar açma işlemi alması gerekmektedir. Bu işlemler özel robotlar ile yapılmaktadır. İlk olarak basit bir tıkanıklık mı yoksa zor bir tıkanıklık mı olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu gibi bir durumun belli olması halinde, kişilerin farklı yöntemleri tercih etmesi gerekir.

Öncelikle bu sorunun çeşidinin tespiti yapılması gerekir. Bu işlem genel olarak özel cihazlar ile tespit edilir. Bunun için logar kuyusu açar ve robot cihazlar ile sorun tespit edilir. Küçük sorunlar genel olarak yüksek basınçlı su ile halledilir. Fakat çökme olması ve benzeri durumlarında olması halinde, farklı çözümler üretilmektedir.

Logar Tıkanmasında Oluşabilecek Sorunlar Nelerdir?

Kanalizasyon hatlarında oluşabilecek en büyük problemlerden biri logar tıkanması. Logar tıkanması yanı sıra logar kuyusu zaman içerisinde dolar.  Özellikle bu tarz bir durumun meydana gelmesi halinde, logar kuyularının çevresi çöker. Bu çökme işlemlerinden sonra birçok farklı sorun yaşanır.

Kanalizasyon hatlarının yanlış döşenmesi, logar tıkanıklığına sebep olur. Logarın sağlıklı kullanımı için, mutlaka doğru bir kanalizasyon hattı yapılması gerekir.

Rögar Kapağı Nedir?

Kanalizasyon hatları genel olarak logar sistemleriyle eş bir şekilde yapar.  Aşırı kimyasal madde dökümü de, kanalizasyon ve logar içerisinde tıkanma oluşmaktadır. Logar içerisinde oluşan tıkanmalar, su taşmalarına sebep olur. Genel olarak fabrika gibi yapılarda sıklıkla, zararlı kimyasallar yüzünden logarlar yıpranmaktadır. Bu bölgelerde özellikle logar kapaklarına kadar kimyasal maddeler yükselir.

Çimento ve beton malzemeler ile yapılan kanalizasyonlar ise, tıkanma konusunda sıklıkla sorun yaşayan alanlardan biridir. Belirli bir süre sonra bu tarz yapılarda dökülme, aşınma ve kırılmalar görülür. Bu durumda özellikle çıkan parçalar, logar alanları içerisinde birikmektedir. Görülen birikintiler, farklı şekillerde logarı tıkayar.

Logar içerisine giden atıklar binalar içerisinden gitmektedir. Atık suyun yoğun olması ve zamanla çamurlaşması logar içerisinde birikmektedir. Bundan dolayı mutlaka dönem dönem logar kuyuları içerisinde tıkanıklık oluşmaktadır. Logar boruları içerisinde beton yapıdan imal edilen künk boruları bulunur.

Zaman içerisinde aşırı suya maruz kalan künk boruları çöker. İçe çöken künk boruları, boruların çürümesine, çatlamasına ve delinmesine neden olur. Bununla beraber bütün borular basınca dayanamayarak çöker. Künk borusunun çökmesi, logar tıkanmasına neden olur.

Jet Kanalizasyon Kurumsal Web Sitesi…